RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTémata studentských prací

Metody odběru a zpracování vzorků vody pro stanovení steroidních látek ve vodním prostředí

Student: Romana Gáborová

Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Rok: 2014

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Https://is.muni.cz/th/379547/prif_b

Obor: Chemie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí