RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU



Témata studentských prací

Využití standardních indikátorů k hodnocení kvality národního programu screeningu karcinomu prsu

Student: Ondřej Májek

Školitel: Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.

Rok: 2007

Odkaz na IS.MUNI.CZ: Http://is.muni.cz/th/150629/prif_b/

Obor: Matematická biologie


 

Není uveden drobný popis

 


 

 

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí