RECETOX EDUCATION | Studijní obory

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUStudijní obory

Studijní obory

Problematikou životního prostředí se na PřF MU zabývají zejména obor Chemie životního prostředí a zaměření Ekotoxikologie oboru Speciální biologie. Oba tyto obory jsou garantovány Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí. První z nich je součástí studijního programu Chemie a druhý součástí studijního oboru Experimentální biologie. Přestože tedy organizačně spadá Centrum pod chemickou sekci, z pohledu výuky je součástí obou dvou studijních programů.

Detailnější profil studia Chemie životního prostředí

Detailnější profil studia Ekotoxikologie

Pokyny pro studium

Částečně se environmentálními tématy zabývají také některé směry výuky oboru Matematická biologie, která je též garantována Centrem. Matematická biologie má vlastní stránky pod Institutem biostatistiky a analýz. Problematikou životního prostředí z pohledu ekologie se dále zabývají některé další obory na PřF MU. Tyto však mají své vlastní stránky.

Přehled v současnosti platně akreditovaných oborů garantovaných Centrem:

Bakalářské studium

  • Chemie - obecný bakalářský studijní program PřF MU garantovaný Ústavem chemie, ale ve třetím ročníku již část studentů realizuje v Centru bakalářské práce zaměřené na chemii životního prostředí
  • Ekotoxikologie, zaměření oboru Speciální biologie
  • Matematická biologie

Magisterské navazující studium

  • Chemie životního prostředí
  • Ekotoxikologie, zaměření oboru Speciální biologie
  • Matematická biologie

Doktorské studium

  • Chemie životního prostředí
  • Ekotoxikologie

Již neakreditované obory v historii:

  • Ochrana a tvorba životního prostředí (1990 – 1996)
  • Ochrana životního prostředí – ekotoxikologie (1997 – 2000)
Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí