RECETOX EDUCATION | Studentské práce

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUStudentské práce

Studentské práce

Témata nabízená Centrem jsou zaměřena na problematiku související s odborným zaměřením Centra (chemie životního prostředí, ekotoxikologie, matematická biologie).

V této části jsou prezentována témata studentských projektů. Studentské práce jsou rozděleny na disertační, diplomové a bakalářské, v každé sekci vždy najdete práce ve fázi realizace a práce již v minulosti úspěšně obhájené a ukončené.

V sekci nová témata se v aktuálních obdobích objevují seznamy nově otevřených témat pro všechny tři obory garantované Centrem.

V rámci Centra je možné realizovat také projekty středoškolských studentů, např. SOČ a další.

Plné texty prací v pdf lze stáhnout z veřejně přístupné databáze prací v is.muni.cz v aplikaci Vyhledání absolventů a závěrečných prací.

Připravili jsme také pro vás pokyny jak psát bakalářskou práci, diplomovou práci a trochu rad k psaní oborného textu vůbec.

Pokyny pro vypracování bakalářské, diplomové a rigorózní práce na PřF MU (Opatření děkana 5/2014)

Pokyny pro vypracování disertačních prací na PřF MU (Opatření děkana č. 5/2012)

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí