RECETOX EDUCATION | Semináře

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUSemináře

Semináře

Semináře jsou vždy ve čtvrtek ve 13:00 hodin v učebně RCX 1

Seminars are every Thursday 1 PM in lecture room RCX 1. Seminars are mostly in Czech, English seminars are indicated with "ENG" mark.

Program

Termín

Téma

04/10/2018 Doc. Šimek: Školení provozu budovy A29 a bezpečnosti práce v laboratořích Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
11/10/2018 Interaktivní případová studie - environmentální problém a jeho řešení - zadání (Mgr. Škulcová)
18/10/2018 Interaktivní případová studie - environmentální problém a jeho řešení - prezentace výsledků práce studentů (Mgr. Škulcová)
25/10/2018 dr. Jiří Novák (RECETOX): Práce s vědeckou literaturou: Jak citovat a jaké nástroje k tomu používat.
01/11/2018

Doc. Hofman: Interaktivní aktivita - Environmentální problém – učení se odborné prezentaci a diskusi - zadání a příprava - prezentace úvodní

Bc. Tomáš Cimr: Alpské ledovce z hlediska změny klimatu a výskytu POPs v prostředí

08/11/2018

Miniworkshop on nanopesticides

prof. Renato Grillo (USP, Brasil): Nanotechnology applied to encapsulation of pesticides

dr. Melanie Kah (UNIVIE, Austria): Applications of nanotechnology to plant protection: Can we assess the new risk and benefits?

doc. Jakub Hofman (RECETOX): New project on nanopesticide research at RECETOX

15/11/2018

Doc. Hofman: Interaktivní aktivita - Environmentální problém – učení se odborné prezentaci a diskusi - prezentace a diskuse - výsledky skupin

Bc. Tomáš Koláček: Administrativní fungování velké vědecké instituce RECETOX

22/11/2018 Komunikace odborného tématu (= představení tématu své DP) formou kulatého stolu: 1) každý představí téma/cíl své DP (max 3 min bez pomůcek, powerpointu apod), 2) dva povinné dotazy, 3) dvě krátké odpovědi. Hodnotí se srozumitelnost, odbornost, odpovědi na dotazy, kvalita položených dotazů.
29/11/2018 odpadá
06/12/2018 Ing. Jitka Jedličková, ÚKZÚZ: Povolování přípravků na ochranu rostlin prezentace
13/12/2018 odpadá

 

Máte nápad na téma semináře či připomínku, pište na e-mail níže či sem. Díky! / Have you suggestion for seminars topics or any other comment? Write to my e-mail (below) or here. Thanks!

 

Semináře Centra jsou povinné (minimálně 70% účast) pro: (zápis IS.MUNI.CZ takto)

  • studenty oboru Chemie životního prostředí 4. i 5. ročníku (zapisovat pod kódy C0011, C0012, C0013 a C0014)
  • studenty Speciální biologie, směr Ekotoxikologie 4. i 5. ročníku (zapisovat kódy Bi7002, Bi8002, Bi9003 a Bi0040)
  • studenty jiných oborů vykonávajících v RECETOXu diplomovou práci (pro zápis nutno informovat vyučující pod jakým kódem mají zapsán seminář !!)

Semináře jsou pořádány formou zvaných přednášek tuzemských i zahraničních osobností, přednášek výzkumníků Centra, prezentací projektů a témat Centra a prezentací studentských projektů.

Kontaktní osoba :

doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., hofman@recetox.muni.cz


Semináře probíhají ve velké učebněRCX1 v budově A29, Kampus Bohunice

!!! Změna programu není vyloučena !!!


Archiv seminářů

Programy starších seminářů (podzim 2011 a novější)

pdf-ikonaProgramy starších, již proběhlých seminářů (jaro/podzim 2010/2011)

pdf-ikonaProgramy starších, již proběhlých seminářů (jaro 2010 a starší)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí