RECETOX EDUCATION | Semináře

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUSemináře

Semináře

Semináře jsou vždy ve čtvrtek ve 13:00 hodin v učebně RCX 1

Seminars are every Thursday 1 PM in lecture room RCX 1. Seminars are mostly in Czech, English seminars are indicated with "ENG" mark.

Program

Termín

Téma

14/2 ! <-- 22/2

Miniseminar: Currently used pesticides in Czech water and soil (in ENGLISH)

1) Current results of CHMI pesticide monitoring in groundwater (dr. Vít Kodeš, ČHMÚ)

2) Currently used pesticides and two banned triazines in arable soils (dr. Jakub Hofman, RECETOX)

3) Pesticides in Czech agricultural soils – routine monitoring of CISTA (dr. Šárka Poláková, ÚKZÚZ)

joint seminar for Ecotox and Enchem, Wed 14/2, 10,30 – 12,00 AM, RCX1

1/3 Prof. Ivan Holoubek: Problems and solutions of old and new contaminated sites (in ENG)
8/3 dr. Michal Bittner: Life cycle assessment jako nástroj ochrany a rozhodování ŽP
15/3  
22/3
Prof. Ivan Holoubek: The conception of solution of environmental chemical pollution problems (in ENG)
29/3 Interactive case study 3 - dr. Škulcová
5/4 Interactive case study 4 - dr. Škulcová
12/4

doc. Jana Soukopová (ESF MU): Dotace v oblasti ŽP - jejich pro i proti

19/4

doc. Zdeněk Šimek a kol: Hormony v peří a tělních tekutinách ptáků

26/4 Prezentace DP po půl roce řešení - 1. ročník navazujícího magisterského studia
3/5 odpadá - cancelled
10/5 Presentation of the PhD students of the 3rd year; in ENGLISH
17/5 odpadá - cancelled
24/5

Prezentace DP – obhajoby na nečisto - 2. ročník navazujícího magisterského studia

 

Máte nápad na téma semináře či připomínku, pište na e-mail níže či sem. Díky! / Have you suggestion for seminars topics or any other comment? Write to my e-mail (below) or here. Thanks!

 

Semináře Centra jsou povinné (minimálně 70% účast) pro: (zápis IS.MUNI.CZ takto)

  • studenty oboru Chemie životního prostředí 4. i 5. ročníku (zapisovat pod kódy C0011, C0012, C0013 a C0014)
  • studenty Speciální biologie, směr Ekotoxikologie 4. i 5. ročníku (zapisovat kódy Bi7002, Bi8002, Bi9003 a Bi0040)
  • studenty jiných oborů vykonávajících v RECETOXu diplomovou práci (pro zápis nutno informovat vyučující pod jakým kódem mají zapsán seminář !!)

Semináře jsou pořádány formou zvaných přednášek tuzemských i zahraničních osobností, přednášek výzkumníků Centra, prezentací projektů a témat Centra a prezentací studentských projektů.

Kontaktní osoba :

doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., hofman@recetox.muni.cz


Semináře probíhají ve velké učebněRCX1 v budově A29, Kampus Bohunice

!!! Změna programu není vyloučena !!!


Archiv seminářů

Programy starších seminářů (podzim 2011 a novější)

pdf-ikonaProgramy starších, již proběhlých seminářů (jaro/podzim 2010/2011)

pdf-ikonaProgramy starších, již proběhlých seminářů (jaro 2010 a starší)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí