RECETOX EDUCATION | Semináře

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUSemináře

Semináře

Semináře jsou vždy ve čtvrtek ve 13:00 hodin v učebně RCX 1

Seminars are every Thursday 1 PM in lecture room RCX 1. Seminars are mostly in Czech, English seminars are indicated with "ENG" mark.

Program

Termín

Téma

2/3/2017 Promítání filmu "Je s námi konec?" s následnou diskusí (http://www.csfd.cz/film/455787-je-s-nami-konec)
9/3/2017 Prezentace DP po půl roce řešení - 1. ročník navazujícího magisterského studia
16/3/2017 Interactive case study 3 - mgr. Škulcová
23/3/2017 Bc. Jamorír Sobotka: UNIS - arktická chemie na Špicberkách; Bc. Marie Milíčková - Proč vyjet pracovat do zahraničí aneb pár slov o ERASMU+ praktických stážích (+ půlrocni stáž v Barceloně)
30/3/2017 Interactive case study 4 - mgr. Škulcová
6/4/2017 promítání filmu "Underkastelsen" s následnou diskusí (http://www.csfd.cz/film/320827-underkastelsen)
13/4/2017 dr. Milan Sáňka: Je současné hospodaření s půdou udržitelné pro budoucí generace?
20/4/2017 bude upřesněno
27/4/2017 odpadá - nemoc - doc. Jana Soukopová (ESF MU): Dotace v oblasti ŽP - jejich pro i proti
4/5/2017 Presentation of the PhD students of the 3rd year; in ENGLISH, program:
11/5/2017 odpadá
18/5/2017 - pozor, možné delší trvání Prezentace DP – obhajoby na nečisto - 2. ročník navazujícího magisterského studia

 

Máte nápad na téma semináře či připomínku, pište sem. Díky! / Have you suggestion for seminars topics or any other comment? Write here. Thanks!

 

Semináře Centra jsou povinné (minimálně 70% účast) pro: (zápis IS.MUNI.CZ takto)

  • studenty oboru Chemie životního prostředí 4. i 5. ročníku (zapisovat pod kódy C0011, C0012, C0013 a C0014)
  • studenty Speciální biologie, směr Ekotoxikologie 4. i 5. ročníku (zapisovat kódy Bi7002, Bi8002, Bi9003 a Bi0040)
  • studenty jiných oborů vykonávajících v RECETOXu diplomovou práci (pro zápis nutno informovat vyučující pod jakým kódem mají zapsán seminář !!)

Semináře jsou pořádány formou zvaných přednášek tuzemských i zahraničních osobností, přednášek výzkumníků Centra, prezentací projektů a témat Centra a prezentací studentských projektů.

Kontaktní osoba :

doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., hofman@recetox.muni.cz


Semináře probíhají ve velké učebněRCX1 v budově A29, Kampus Bohunice

!!! Změna programu není vyloučena !!!


Archiv seminářů

Programy starších seminářů (podzim 2011 a novější)

pdf-ikonaProgramy starších, již proběhlých seminářů (jaro/podzim 2010/2011)

pdf-ikonaProgramy starších, již proběhlých seminářů (jaro 2010 a starší)

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí