RECETOX EDUCATION | Rozvrhy učeben

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MURozvrhy učeben

Rozvrhy učeben

Centrum disponuje dvěma učebnami - RCX1 (A29/252) a RCX2 (A29/347) s kapacitou 60 posluchačů. Učebna RCX2 je vybavena počítači. Možnost rezervace těchto učeben pro výuku předmětů garantovaných Centrem je u Doc. Jakuba Hofmana – hofman@recetox.muni.cz

 

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí