RECETOX EDUCATION | Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUDoc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

E-mail: 

Telefon: 

Profil v is.muni.cz: Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. - profil na muni.czVyučuje předměty:

Praktické aspekty EIA
Ekotoxikologie terestrických ekosystémů

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí