RECETOX EDUCATION | Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

E-mail: hofman@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 494 267

Profil v is.muni.cz: Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. - profil na muni.cz


Dlouhodobě se věnuji problematice znečištění půd a jeho dopadům na půdní biotu. Zabývám se výzkumem biodostupnosti půdních kontaminantů, využitím mikrobiálních parametrů jako indikátoru stavu půdy a ekotoxikologií komplexních matric. V roce 2002 jsem založil v Centru výzkumnou skupinu půdní ekotoxikologie, v níž realizovalo práce více než 15 diplomantů. V současnosti vedu 9 doktorandů a 4 disertační práce byly pod mým vedením úspěšně obhájeny. Byl jsem řešitelem či spoluřešitelem 15 národních projektů a v současnosti koordinuji projekt na rozvoj environmentálně zaměřené výuky PřF MU. Jsem autorem či spoluautorem 24 článků s IF a více než 120 konferenčních příspěvků.


Vyučuje předměty:

Ekotoxikologie mikroorganismů
Ekotoxikologie mikroorganismů - cvičení
Půdní ekotoxikologie
Půdní ekotoxikologie - cvičení
Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie
Stáž v environmentální praxi

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí