RECETOX EDUCATION | Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

E-mail: simek@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 494 964

Profil v is.muni.cz: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. - profil na muni.cz


Věnuji se environmentální analytické chemii a to především v oboru vývoji analytických a extrakční metody organických polutantů ve složkách životního prostředí s použitím chromatografických metod (HPLC) a hmotnostní spektroskopie. Oborem mého zájmu jsou mechanismy chromatografických separací, osud polutantů v prostředí a transformační procesy.
Kromě výzkumu se věnuji i výuce environmentální chemie na bakalářském, magisterském a doktorandském stupni a vedení studentských prací. V současné době jsem školitelem 5 Ph.D. prací (konzultant 1 Ph.D. prací, 3 úspěšné obhajoby), 23 úspěšně obhájených diplomových a 8 bakalářských prací. Jsem autorem, nebo spoluautorem 30 článků v impaktových časopisech (celkový impakt 72), více než 40 konferenčních příspěvků a 16 závěrečných a technických zpráv.


Vyučuje předměty:

Chromatografické metody I.
Chromatografické metody II

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí