RECETOX EDUCATION | Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUDoc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

E-mail: blaha@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 493 194

Profil v is.muni.cz: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. - profil na muni.cz


Již řadu let se věnuji výzkumné činnosti v oblasti chemie a ekotoxikologie organických kontaminantů a přírodních toxinů. Nosným tématem mého výzkumu je ekotoxikologie a analytika vodního prostředí a to především o toxiny sinic, cytotoxiny. Kromě toho je náplní mé práce získávání grantů a koordinace výzkumných projektů. Jsem zástupcem ředitele Centra pro výzkum toxických látek v prostředí a zástupce Centra pro Cyanobakterie. Kromě výzkumu se věnuji i pedagogické činnosti a to především přímé výuce ekotoxikologie v bakalářském, magisterském a doktorském programu a podílím se na rozvoji studijních programů a směrů. Jsem garantem oboru Ekotoxikologie.
Jsem autorem či spoluautorem více než 60 odborných článků (celkový impakt faktor 132), více než 100 konferenčních příspěvků a 15 technických zpráv, 4 kapitoly v knihách.


Vyučuje předměty:

Obecná ekotoxikologie
Obecná ekotoxikologie - cvičení
Imunotoxikologie
Správná laboratorní praxe

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí