RECETOX EDUCATION | Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUDoc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

E-mail: klanova@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 495 149

Profil v is.muni.cz: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. - profil na muni.cz


Dlouhodobě se zabývám výzkumem v oblasti metod studia environmentálních procesů a vývoje vzorkovacích a analytických technik. Jsem vedoucí Divize environmentální chemie. Kromě výzkumu se věnuji koordinaci mezinárodních projektů a sítí pro perzistentní organické polutanty pro střední a východní Evropu.
Vyučuji předměty environmentální chemie na bakalářském, magisterském i doktorandském stupni studia a v současné době vedu 8 Ph.D. prací (konzultantka dalších 4 Ph.D. prací) z nichž byly 4 úspěšně obhájeny. Dále jsem byla vedoucí dalších 21 úspěšně obhájených diplomových a 15 bakalářských prací.
Jsem autorka a spoluautorka 50 článků v impaktových časopisech (celkový impakt 144), 5 publikací, více než 140 konferenčních příspěvků a 30 závěrečných a technických zpráv.


Vyučuje předměty:

Hmotnostní spektrometrie
Správná laboratorní praxe
Moderní metody analýzy organických polutantů
Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty
Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení
Základy studia environmentálních procesů

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí