RECETOX EDUCATION | Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

E-mail: marsalek@recetox.muni.cz

Telefon: 

Profil v is.muni.cz: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. - profil na muni.cz


Od roku 1995 jsem vedoucím oddělení Experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického ústavu AVČR a od roku 1998 vedoucím společného pracoviště Ekotoxikologie, mezi Masarykovou univerzitou a Botanickým ústavem AVČR.
V roce 2005 jsem založil a jsem vedoucím Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny v Brně. Mou hlavní náplní je koordinace činností centra a gesce za ostatní oblasti činnosti CCT. Mezi hlavní směry mého zájmu patří ekofyziologie fytoedafonu, limnologie fytoplanktonu, ekotoxikologické biotesty a toxické metabolity mikroorganismů.
Jsem vedoucím 15 doktoranských prací, z čehož již 11 úspěšně obhájených.


Vyučuje předměty:

Ekotoxikologické biotesty
Ekotoxikologie vodních ekosystémů
Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí