RECETOX EDUCATION | Prof. Gerhard Lammel, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUProf. Gerhard Lammel, Ph.D.

Prof. Gerhard Lammel, Ph.D.Prof. Gerhard Lammel, Ph.D.

E-mail: lammel@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 492 860

Profil v is.muni.cz: Prof. Gerhard Lammel, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Prof. Gerhard Lammel, Ph.D. - profil na muni.cz


Dlouhodobě se zabývám problematikou modelování v oblasti environmentální chemie na globální úrovni, experimentálními studiemi a modelování v oblasti aerosolové chemie ve znečištěném ovzduší. Kromě vedení PhD a magisterských studentů a výuky se věnuji i koordinace multidisciplinárního výzkumu prováděném na Hamburg Centre for Marine and Atmospheric Sciences kde jsem vedoucím pracovních skupin a jednou z náplní mé práce je koncepce a management národních a mezinárodních projektů a finančních rozpočtů určených na výzkum.
Jsem autorem a spoluautorem 56 recenzovaných (celkem více než 120) publikací, celkový impact factor > 120, více než 700 citací a více než 75 příspěvků na mezinárodních a 50 na národních konferencích.


Vyučuje předměty:

Analýza rizik

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí