RECETOX EDUCATION | Mgr. Jana Vašíčková

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUMgr. Jana Vašíčková

Mgr. Jana VašíčkováMgr. Jana Vašíčková

E-mail: vasickova@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 491 461

Profil v is.muni.cz: Mgr. Jana Vašíčková - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Mgr. Jana Vašíčková - profil na muni.cz


Láska k přírodě a zvířatům mě provází už od dětství, což mě vedlo k výběru více biologicky zaměřené specializace, kterou je půdní ekotoxikologie. Zabývám se studiem kontaminace půd a jejím vlivem na půdní organismy. Pro zhodnocení toxicity reálných vzorků jako jsou vytěžené sedimenty řek a nádrží, kaly čistíren odpadních vod, komposty nebo pevné odpady využívám kontaktní biotesty. Mezi modelové organismy, které používám v testech, patří především bezobratlí (roupice, chvostoskoci, žížaly) nebo rostliny. Mým dalším velkým koníčkem hned po přírodě je sport. Své volné chvíle trávím nejraději turistikou, běháním nebo jízdou na kole.


Vyučuje předměty:

Půdní ekotoxikologie - cvičení

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí