RECETOX EDUCATION | Mgr. Jan Kuta

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUMgr. Jan Kuta

Mgr. Jan KutaMgr. Jan Kuta

E-mail: kuta@recetox.muni.cz

Telefon: +420 776 086 946

Profil v is.muni.cz: Mgr. Jan Kuta - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Mgr. Jan Kuta - profil na muni.cz


Věnuji se především analytické chemii toxických i netoxických prvků s důrazem na stanovení jednotlivých forem. Zabývám se dále studiem osudu prvků v prostředí. Praktické zkušenosti mám především z oblasti hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) a jejím spojením se separačními metodami (HPLC, GC).


Vyučuje předměty:

Hmotnostní spektrometrie
Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty
Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení
Vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí