RECETOX EDUCATION | RNDr. Roman Prokeš

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MURNDr. Roman Prokeš

RNDr. Roman ProkešRNDr. Roman Prokeš

E-mail: prokes@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 492 861

Profil v is.muni.cz: RNDr. Roman Prokeš - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: RNDr. Roman Prokeš - profil na muni.cz


Vývojem nových vzorkovacích metod se zabývám již od své diplomové práce. Dlouhodobě se věnuji vzorkování různých environmentálních matric a plánování odběrových kampaní či případových studií u nás i ve světě. V současné době se podílím na projektu pasivního vzorkování volného ovzduší v ČR, Evropě a Africe a dále na monitorovací síti v rámci příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu. Jsem autorem nebo spoluautorem 4 publikací s IF, více jak 10 konferenčních příspěvků a 30 odborných zpráv.


Vyučuje předměty:

Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie
Vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí