RECETOX EDUCATION | RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová)

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MURNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová)

RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová)RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová)

E-mail: novakova@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 491 461

Profil v is.muni.cz: RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová) - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová) - profil na muni.cz


Mým vědeckým zaměřením je problematika masového rozvoje sinic a jeho důsledků na ekosystém, ale také průzkum a identifikaci biologicky aktivních látek, které jsou sinicemi a řasami produkovány. Dále se zajímám o klasické i alternativní ekotoxikologické biotesty používané v laboratořích i v praxi. Jednou z mých dalších oblastí je popularizace vědy (spoluúčast na středoškolských kurzech a soutěžích). V současné době jsem vedoucím i konzultantem řady bakalářských a magisterských studentů.


Vyučuje předměty:

Obecná ekotoxikologie - cvičení
Ekotoxikologické biotesty - cvičení
Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení
Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie
Vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí