RECETOX EDUCATION | Mgr. Klára Komprdová (roz. Kubošová), Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUMgr. Klára Komprdová (roz. Kubošová), Ph.D.

Mgr. Klára Komprdová (roz. Kubošová), Ph.D.

E-mail: komprdova@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 493 937

Profil v is.muni.cz: Mgr. Klára Komprdová (roz. Kubošová), Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Mgr. Klára Komprdová (roz. Kubošová), Ph.D. - profil na muni.cz


Hlavní oblast, které se věnuji v chemii životního prostředí, je prostorové modelování polutantů v půdě, což zahrnuje i studium environmentálních proměnných, které jejich distribuci ovlivňují. Výstupem jsou koncentrační mapy, ze kterých lze následně vypočítat riziko pro různé organizmy a určit celkové zatížení půd polutanty. Mimo modelování polutantů se zabývám rovněž prediktivním modelováním společenstev (zejména lesních) a změnou jejich diverzity v závislosti na měnících se podmínkách prostředí a znečištění. K modelování používám stochastické neparametrické metody (data mining). Tyto techniky slouží především k nalezení informací o procesech a závislostech ve vícerozměrných datech, které nejsme schopni jednoduše „vidět“. Pochopení matematického pozadí metod je nezbytné pro jejich správné použití na datech z prostředí, proto se věnuji také výuce principu různých modelovacích technik v oborech chemie životního prostředí a matematická biologie.


Vyučuje předměty:

Environmentální informace a modelování

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí