RECETOX EDUCATION | Mgr. Jiří Komprda, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUMgr. Jiří Komprda, Ph.D.

Mgr. Jiří Komprda, Ph.D.

E-mail: jkomprda1@nbox.cz

Telefon: +420 739 922 080

Profil v is.muni.cz: Mgr. Jiří Komprda, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Mgr. Jiří Komprda, Ph.D. - profil na muni.cz


Moje práce v oblasti chemie životního prostředí se zaměřuje na studium osudu polutantů. Pokouším se využít nejrůznější matematické modely k předpovědi jejich transportu, akumulace a distribuce v jednotlivých složkách ŽP. Umožňuje nám to identifikovat nejdůležitější environmentální proměnné, vlastnosti složek prostředí i vlastnosti polutantů, které tento osud ovlivňují. V další části práce se zabývám statistickou analýzou environmentálních dat.


Vyučuje předměty:

Environmentální informace a modelování

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí