RECETOX EDUCATION | Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUMgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

E-mail: jiri.kohoutek@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 49 1462

Profil v is.muni.cz: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. - profil na muni.cz


Hlavní náplní mojí práce je studium a sledování kontaminantů ve vodním prostředí. Během studia jsem se zabýval přírodními toxiny, které jsou produkovány některými druhy sinic. Tento výzkum byl zaměřen především na vývoj a optimalizaci instrumentálně-analytických technik jejich stanovení v různých druzích vzorků, počínaje vodou a konče tkáněmi obratlovců. V současné době jsem svůj zájem rozšířil i na další látky jako jsou například moderní pesticidy a jejich degradační produkty nebo některé zpomalovače hoření. Věnuji se vývoji vzorkovacích metod a především analytickému stanovení těchto látek pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí (HPLC-MS/MS).


Vyučuje předměty:

Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení
Základy studia environmentálních procesů

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí