RECETOX EDUCATION | Mgr. Jiří Novák, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUMgr. Jiří Novák, Ph.D.

Mgr. Jiří Novák, Ph.D.Mgr. Jiří Novák, Ph.D.

E-mail: novakj@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 493 852

Profil v is.muni.cz: Mgr. Jiří Novák, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Mgr. Jiří Novák, Ph.D. - profil na muni.cz


V odborné oblasti se zabývám hlavně toxickými efekty organických polutantů z ovzduší. V praxi pracuji hlavně s metodami využívajícími savčí buněčné linie, které se zaměřují mimo jiné na detekci specifických vlivů látek hormonální systém. Tyto metody představují vhodné doplnění k zavedenému hodnocení vzdušného znečištění chemickými metodami a umožňují lepší pochopení interakcí jednotlivých složek environmentálních směsí polutantů. Ve volném čase rád čtu, jezdím na kole a rekreačně včelařím.


Vyučuje předměty:

Obecná ekotoxikologie - cvičení
Základy toxikologie pro přírodovědce
Ekotoxikologické biotesty - cvičení
Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení
Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí