RECETOX EDUCATION | RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MURNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

E-mail: sovadinova@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 495 967

Profil v is.muni.cz: RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D. - profil na muni.cz


Oblastí mého zájmu je tzv. environmentální in vitro toxikologie – studium vlivu látek nacházejících se v životním prostředí na živé organismy pomocí tkáňových a buněčných kultur. Toto výzkumné odvětví prodělává v posledních letech dramatický a vzrušující vývoj hlavně díky moderním technologiím a přístupům dostupných v buněčné a molekulární biologii. Věřím, že propojením buněčné biologie a environmentální toxikologie vzniká účinný nástroj pro získávání nových informací o škodlivosti environmentálních kontaminantů, který je a bude vysoce nápomocen při ochraně životního prostředí a zdraví živých organismů. Ráda předávám nejnovější znalosti získané při vědeckém zkoumání svým studentům a kladu důraz na otevřenou mysl a kritický přístup při hodnocení rostoucího objemu dat. Preferuji interdisciplinární přístup nejen ve výzkumu, ale i při přednášení.


Vyučuje předměty:

Základy toxikologie pro přírodovědce

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí