RECETOX EDUCATION | RNDr. Alice Dvorská, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MURNDr. Alice Dvorská, Ph.D.

RNDr. Alice Dvorská, Ph.D.

E-mail: dvorska@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 492 859

Profil v is.muni.cz: RNDr. Alice Dvorská, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: RNDr. Alice Dvorská, Ph.D. - profil na muni.cz


Chemie životního prostředí mě zaujala, protože pro mě představuje zkoumání procesu, které ve svém každodenním životě vnímám a vidím všude kolem sebe. Jako její druhou velkou výhodu spatřuji možnost výběru mezi prací v terénu, v analytické laboratoři či u počítače anebo v jejich kombinaci. Osobně jsem se rozhodla pro interpretaci environmentálních dat, kterými nás zásobuji kolegyně a kolegové z chemických analytických laboratoří, a to s ohledem na studium zdrojů znečistění. Pomoci literárních rešerši a různých výpočetních metod včetně modelu pohybu vzdušných mas určuji polohu a charakter zdrojů znečistění ovzduší. V poslední době jsem se začala zaměřovat také na kvalitu ovzduší ve městech a zejména vnitřním prostředí (byty, kanceláře apod.), kde moderní člověk tráví většinu svého času. Zajímá mne, které faktory kvalitu vnitřního ovzduší ovlivňují a jaký je příspěvek bytu a měst jako takových k celkovému zatíženi atmosféry znečisťujícími látkami.


Vyučuje předměty:

Environmentální informace a modelování

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí