RECETOX EDUCATION | Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUMgr. Dominik Heger, Ph.D.

Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

E-mail: hegerd@chemi.muni.cz

Telefon: +420 549 493 322

Profil v is.muni.cz: Mgr. Dominik Heger, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Mgr. Dominik Heger, Ph.D. - profil na muni.cz


Vědecky se zabývám dvěma odlišnýma oblastmi – mechanistickou organickou fotochemií a znečistěným povrchem ledu. 1. Organická fotochemie – metodami organické syntézy připravujeme látky, které jsou fotochemicky zajímavé a ty pak zkoumáme. Zaměřujeme na fotochemicky odstupující skupiny a jejich aplikace. Metodicky reaktivitu zkoumáme pomocí charakterizace fotoproduktů, měření kvantových výtěžků a časově rozlišené spektroskopie – luminiscenční i absorpční. 2. Povrch ledu je velmi zajímavé médium, ve kterém spolu interagují nečistoty vytěsněné z mrznoucího roztoku společně s naabsorbovanými molekulami z plynné fáze. Provádíme studie povrchu ledu a sněhu z hlediska koncentračního, acidobazických rovnovah a fotoreaktivity. Jsem (spolu)autorem více než 20 článků.


Vyučuje předměty:

Statistické zpracování environmentálních dat

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí