RECETOX EDUCATION | Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUIng. Jitka Bečanová, Ph.D.

Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.

E-mail: becanova@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 491 461

Profil v is.muni.cz: Ing. Jitka Bečanová, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Ing. Jitka Bečanová, Ph.D. - profil na muni.cz


Zjišťování přítomnosti cizorodých chemických látek (polutantů) v prostředí je podobné detektivnímu pátrání a to jedním z důvodů proč se tomuto tématu věnuji již řadu let. Mým hlavním zaměření je vývoj nových analytických metod pro stanovení organických polutantů v životním prostředí a to především ve vodě, biotě, půdě, sedimentech a ve vzduchu. Tyto nástroje jsou pak využívány ke zjišťování koncentrací zkoumaných látek (výbušniny, perfluorované látky) v prostředí, které nás obklopuje.
Mimo svou výzkumnou činnost se věnuji a bakalářským a diplomantským studentům, které vzdělávám v studentských seminářích. Zároveň jsem vedoucí 2 diplomových prací a konzultantem 4 diplomových prací.
Kromě toho se, ve spolupráci s Jihomoravských centrem pro mobilitu mládeže věnuji studentům středních škol (vedením SOČ, kurzy pro nadané středoškolské studenty, lektorování studentů v rámci Mezinárodní olympiády mladých vědců) i laické veřejnosti (příprava Noci vědců, Vědeckých jarmarků). Kromě organizace volnočasových aktivit patří mezi mé koníčky i cestování.


Vyučuje předměty:

Politika a nástroje ochrany životního prostředí

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí