RECETOX EDUCATION | Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

E-mail: hilscherova@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 495 967

Profil v is.muni.cz: Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. - profil na muni.cz


Zabývám se výzkumem v oblasti ekotoxikologie a chemie životního prostředí. Hlavními tématy mého výzkumu jsou environmentální endokrinní disruptory, steroidogeneze, dioxinová aktivita, oxidativní stres, in vitro testy. Věnuji se hydrofobním organickým polutantům ve vodním prostředí a to především jejich osudu a analýze. Zkoumám jejich akvatickou ekotoxikologii, metabolickou detoxikace a aktivace. Kromě vývoje metod a výuky odborných předmětů v oblasti ekotoxikologie se věnuji i vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací.
Jsem autorkou a spoluautorkou více než 50 odborných článků (celkový impakt 102), více než 100 konferenčních příspěvků a 10 závěrečných a technických zpráv, 2 kapitoly v knihách.


Vyučuje předměty:

Ekotoxikologické biotesty
Ekotoxikologické biotesty - cvičení
Ekotoxikologie vodních ekosystémů
Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí