RECETOX EDUCATION | Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUMgr. Karel Brabec, Ph.D.

Mgr. Karel Brabec, Ph.D.Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

E-mail: brabec@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 495 268

Profil v is.muni.cz: Mgr. Karel Brabec, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Mgr. Karel Brabec, Ph.D. - profil na muni.cz


V odborné oblasti se zabývám výzkumem ekologie tekoucích vod, vývojem metod pro implementaci rámcové směrnice o vodách a vědeckému a ekonomickému managementu mezinárodních výzkumných projektů. Detailně se věnuji životní strategii vodních bezobratlých, jejich preferencí vůči faktorům prostředí a citlivost vůči antropogenním stresorům a klimatickým změnám.
Kromě výzkumu se věnuji vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací. V současné době jsem školitelem 2 Ph.D. prací a 2 diplomových prací (1 úspěšně obhájené diplomové a 2 bakalářských prací).
Jsem autorem a spoluautorem 5 článků v impaktových časopisech, více než 20 konferenčních příspěvků a 3 závěrečných zpráv.


Vyučuje předměty:

Ekotoxikologie vodních ekosystémů
Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí