RECETOX EDUCATION | RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MURNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

E-mail: cupr@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 493 511

Profil v is.muni.cz: RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. - profil na muni.cz


Věnuji se výzkum v oblasti analýzy humánních a environmentálních rizik plynoucích z expozice toxickým a karcinogenním látkám (POPs a další xenobiotika). Mým hlavním vědeckých oborem jsou testy mutagenity a ekotoxicky (ISO/OECD). Svůj výzkum zaměřuji především na volné ovzduší a prašné frakce ovzduší (kaskádové impaktory). Kromě přímé výuky se věnuji tvorbě výukových materiálů a vedení diplomantů a doktorandů (3 + 2 úspěšně obhájené). Jsem autorem, nebo spoluautorem 19 odborných článků, více než 20 konferenčních příspěvků a 60 technických zpráv, 4 kapitol v knihách s celkovým IF 39.


Vyučuje předměty:

Analýza rizik

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí