RECETOX EDUCATION | Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

E-mail: holoubek@recetox.muni.cz

Telefon: +420 549 491 475

Profil v is.muni.cz: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. - profil v is.muni.cz

Profil na stránkách MU: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. - profil na muni.cz


Jsem ředitelem Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), dále pak ředitelem Národního centra pro persistentní organické polutanty ČR a ředitelem Regionálního POPs centra pro střední a východní Evropu.
Kromě vlastní vědecko-výzkumné činnosti se samozřejmě podílím i na výuce pregraduálních i postgraduálních studentů Masarykovy univerzity. Mohu jen doufat, že některé z nich inspiruji k hlubším úvahám nad prostředím, ve kterém dnes žijeme, a že alespoň zlomek z těchto studentů se vydá nelehkou cestou výzkumu a řešení problematiky znečišťujících látek v životním prostředí.
To mohu dokumentovat jen tím, že od roku 1994 jsem se stal školitelem 43 postgraduálních studentů, z toho 41 jich svou disertační práci již úspěšně obhájilo.
Od roku 1985 jsem jako hlavní autor či spoluautor publikoval 39 kapitol knih, monografií a publikací s ISBN, 8 skript, přes 900 vědeckých a odborných publikací, konferenčních vystoupení, výzkumných, technických zpráv, expertíz a posudků.
Nejen odbornou činností živ je člověk. K mým zálibám patří hudba, historie a fotografování, zvláště pak fotografování historických měst a míst. Z doby počátků mého studia chemie se také datuje můj dlouhodobý zájem o vše kolem alchymie, tajemna a míst s tím spojených.


Vyučuje předměty:

Chemie životního prostředí II - Znečištění složek prostředí
Chemie životního prostředí III - Vybrané typy environmentálních polutantů
Environmentální aspekty průmyslových činností

 


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí