RECETOX EDUCATION | Imunotoxikologie

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUImunotoxikologie

Imunotoxikologie

Kód v is.muni: Bi6930 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.


Na konci kurzu budou studenti schopni:

  • rozumět problematice imunitního systému jako citlivé složky organizmu vůči vnějším podnětům včetně působení toxických látek.
  • definovat problémy v imunotoxikologii, tj. vědním oboru studujícím vliv stresorů (zejména chemických látek) na imunitní systém organismů a význam poškození imunitního systému pro celkové zdraví.
  • diskutovat imunitní systém, jeho složky a funkce, komunikace, interakce a řízení s ohledem na působení toxických látek
  • použít experimentální přístupy v imunotoxikologii
  • řešit a vyhodnotit metody prvního a druhého sledu testování - laboratorní metody stanovení imunotoxicity.
  • diskutovat faktory prostředí ovlivňující funkce imunitního systému.
  • klasifikovat hlavní typy toxických látek (léčiva, polutanty) v oblasti speciální imunotoxikologie a ekologické imunotoxikologie (ryby, obojživelníci, ptáci, savci).

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí