RECETOX EDUCATION | Praktické aspekty EIA

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUPraktické aspekty EIA

Praktické aspekty EIA

Kód v is.muni: Bi6920 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.

Vyučující:

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.


Předmět podává komplexní pohled na problematiku posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni:

  • orientovat se v současné právní úpravě procesu EIA, včetně vazby na právo EU
  • vysvětlit základní pojmy a procesní kroky hodnocení vlivů na životní prostředí
  • identifikovat potenciální citlivá a kritická místa jednotlivých záměrů ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí
  • klasifikovat vlivy na životní prostředí podle různých používaných hledisek (přímé a nepřímé vlivy, synergismus, časové hledisko aj.)
  • interpretovat data obsažená v informačním systému EIA Ministerstva životního prostředí
  • zapojit se aktivně do procesu EIA z pozice veřejnosti

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí