RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologie mikroorganismů - cvičení

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUEkotoxikologie mikroorganismů - cvičení

Ekotoxikologie mikroorganismů - cvičení

Kód v is.muni: Bi6420c | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 0/0/2
Kredity: 2 kr. | Ukončení: z

Vyučující:

Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.


  • Jde o laboratorní praktikum po jehož absolvování bude student schopen:
  • měřit a hodnotit základní mikrobiální parametry půd - mikrobiální biomasu a její aktivity: bazální respiraci, substrátem indukovanou respiraci, potenciální amonifikaci, potenciální nitrifikaci
  • vypočítat a interpretovat kombinované eko-fyziologické indexy
  • porovnat výsledky pro půdu s různým ovlivněním kontaminací
  • vysvětlit pozorovan= rozdíly
  • posoudit celkové změny biologické kvality půdy vlivem kontaminace
  • pracovat v laboratoři v týmu a společně vytvořit protokoly ze cvičení

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí