RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologie mikroorganismů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUEkotoxikologie mikroorganismů

Ekotoxikologie mikroorganismů

Kód v is.muni: Bi6420 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.


Na koncitohoto kurzu bude student schopen:

  • obhájit použití mikroorganismů v ekotoxikologii
  • vysvětlit jak mohou být jednotlivé mikrobiální parametry (kvantita, aktivita a diverzita) využity v ekotoxikologii půdy a vody
  • navrhovat mikrobiální metody ke studiu specifických environmentálních problémů (testování toxicity či bioindikace)
  • analyzovat výhody a nevýhody metod z různých úhlů pohledu
  • hodnotit ekotoxicitu a rizika chemických látek či vzorků prostředí vůči mikroorganismům
  • interpretovat a diskutovat výsledky environmentálních studií s mikroorganismy

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)

Ukázka studijních materiálů (bez autorizace)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí