RECETOX EDUCATION | Přenositelné kompetence v environmentální praxi

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUPřenositelné kompetence v environmentální praxi

Přenositelné kompetence v environmentální praxi

Kód v is.muni: ENV011 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 1/1/0
Kredity: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z

Vyučující:

Ing. Boris Janča


Kurz reaguje na současné požadavky, kdy je schopnost přenositelných kompetencí vyžadována na všech úrovních řízení. V rámci kurzu se studenti/ky zdokonalí v tzv. měkkých schopnostech (přenositelné kompetence, soft-skills)a způsobech prezentace vlastních výsledků. Tyto dovednosti zkvalitní jak jejich bezprostřední fázi přechodu do praxe, tak dlouhodobé obstání

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí