RECETOX EDUCATION | LCA – hodnocení životního cyklu výrobků a služeb

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MULCA – hodnocení životního cyklu výrobků a služeb

LCA – hodnocení životního cyklu výrobků a služeb

Kód v is.muni: ENV010 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 1/1/0
Kredity: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z

Vyučující:

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • obhájit význam hodnocení životního cyklu (LCA) jako metody sloužící k minimalizaci dopadů průmyslových výrob na životní prostředí
  • vysvětlit, jak lze dopady na životní prostředí hodnotit a jaká je využitelnost získaných výsledků
  • navrhnout, jak optimalizovat proces výroby či služby za účelem snížení jeho dopadů na životní prostředí v celém životním cyklu
  • prakticky provádět jednoduchá LCA za použití programu SimaPro
  • interpretovat získané výsledky a kriticky je posoudit

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí