RECETOX EDUCATION | Odpadové hospodářství v praxi

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUOdpadové hospodářství v praxi

Odpadové hospodářství v praxi

Kód v is.muni: ENV009 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 2/1/0
Kredity: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.

Vyučující:

Mgr. Alena Křepelková


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • objasnit moderní způsoby nakládání s odpady dle současně platné legislativy odpadového hospodářství
  • pracovat se zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy
  • popsat jednotlivé technologie pro úpravu, využívání a odstraňování odpadu
  • vysvětlit logistiku odpadového hospodářství a celkové legislativní zaštítění sběru, výkupu a přepravy odpadů

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)

Ukázka studijních materiálů (bez autorizace)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí