RECETOX EDUCATION | Nápravy environmentálních škod

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUNápravy environmentálních škod

Nápravy environmentálních škod

Kód v is.muni: ENV008 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 1/1/0
Kredity: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z

Vyučující:

Ing. Vít Matějů


Na konci tohoto kurzu budou studenti znát základní postupy pro odstranění starých ekologických zátěží a následků ekologických havárií. Budou se orientovat v metodice remediací půdy, podzemní vody a odpadních vzdušnin. Budou mít přehled o teoretických základech sanačních technologií a způsobech jejich praktického využití. Budou schopni diskutovat řízení a výběr nejvhodnějších sanačních postupů pro konkrétní kontaminované lokality.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)

Ukázka studijních materiálů (bez autorizace)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí