RECETOX EDUCATION | Vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUVzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí

Vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí

Kód v is.muni: ENV007 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 1/0/2
Kredity: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.

Vyučující:

RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová)
RNDr. Roman Prokeš
Mgr. Jan Kuta


Hlavním cílem předmětu je získání schopnosti orientace, přehledu a praktických znalostí v problematice hodnocení kvality ŽP. Studenti si prakticky vyzkouší základní biologické a chemické metody používané v praxi pro stanovení parametrů hodnocení kvality ŽP, získají přehled o vyhláškách, legislativních opatřeních a vybraných limitech týkajících se kvality vod, půd, ovzduší, použitelnosti kalů apod., případně, jaká jsou následná opatření při nesplnění limitů a které instituce se touto problematikou zabývají. Celý tento kurz je prakticky zaměřen a měl by absolventa vhodně připravit do praxe.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí