RECETOX EDUCATION | Statistické zpracování environmentálních dat

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUStatistické zpracování environmentálních dat

Statistické zpracování environmentálních dat

Kód v is.muni: ENV006 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 1/2
Kredity: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z

Vyučující:

Mgr. Dominik Heger, Ph.D.


Cílem kurzu je studujícím předvést, že zpracování dat je logické a v principu jednoduché, přestože dat může být hodně a jejich zpracovávání časově i matematicky náročné. Studující budou mít jasnou představu o základních metodách a jejich principech a budou vědět, kde najít řešení metod složitějších. Budou přesvědčeni o nezbytnosti správného zpracování dat a jeho veliké užitečnosti. Budou schopni pochopit výsledky statisticky zpracovaných dat v běžném životě a základní zpracování vědecké.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí