RECETOX EDUCATION | Politika a nástroje ochrany životního prostředí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUPolitika a nástroje ochrany životního prostředí

Politika a nástroje ochrany životního prostředí

Kód v is.muni: ENV005 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.

Vyučující:

Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.
RNDr. Alice Dvorská, Ph.D.


Cílem kurzu je seznámit studující s environmentální politikou ČR a EU, jejíž nástroje jsou předmětem činnosti řady zaměstnavatelů různého typu. Pro studenty/ky je nutné se lépe orientovat jak v příslušné legislativě, tak v jednotlivých nástrojích environmentálního managementu (např. EIA, SEA, IPPC, BAT/BEP, EMS, vybraná témata z oblasti environmentální ekonomie a další). Předmět bude vyučován formou zvaných přednášek expertů, kteří dané nástroje představí nejen teoreticky, ale přiblíží i vybrané konkrétní příklady jejich aplikace v praxi a posluchače/ky seznámí s typem zaměstnavatelů, u nichž jsou tyto nástroje předmětem činnosti.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí