RECETOX EDUCATION | Stáž v environmentální praxi

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUStáž v environmentální praxi

Stáž v environmentální praxi

Kód v is.muni: ENV004 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 3-5 dní
Kredity: 3 kr | Ukončení: z

Vyučující:

Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student seznámen s vybraným provozem v praxi, která se zaměřuje na některý z aspektů životního prostředí. Bude znát provoz a procesy pracoviště, na kterém realizoval stáž a bude schopen je nejen popsat, ale i se do nich reálně zapojit.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)

Ukázka studijních materiálů (bez autorizace)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí