RECETOX EDUCATION | Trvale udržitelný rozvoj

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTrvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj

Kód v is.muni: ENV002 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z

Vyučující:

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • porozumět a vysvětlit koncepci TUR jako nezbytné strategie společenského rozvoje postmoderní společnosti, včetně indikátorů udržitelnosti a konkrétních aplikací v politickém a právním prostředí EU i ČR
  • interpretovat přístupy čistší produkce a jejích vědeckotechnických, technologických, ekonomických, právních a řídících nástrojů
  • předkládat racionálně odůvodněná doporučení, jak naplňovat koncepci TUR a jaké jsou limity jeho prosazování na globální, celostátní, regionální a lokální úrovni

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí