RECETOX EDUCATION | Environmentalistika v dnešním světě

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUEnvironmentalistika v dnešním světě

Environmentalistika v dnešním světě

Kód v is.muni: ENV001 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 2/1/0
Kredity: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.

Vyučující:

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • obhájit význam a důležitost environmentalistiky v současné společnosti;
  • vysvětlit, jak souvisí vývoj environmentálních problémů se zdánlivě nesouvisejícími disciplínami jako je např. ekonomie, technologie, etika atd.;
  • navrhovat možná řešení současných environmentálních problémů, a to od úrovně jedince po mezinárodně koordinované akce ;
  • analyzovat výhody a nevýhody potenciálních řešení ;
  • hodnotit současné přístupy řešení národních i mezinárodních environmentálních problémů, a to velmi kriticky ;
  • interpretovat a diskutovat výsledky dosavadních úspěšných či neúspěšných řešení environmentálních problémů ;

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)

Ukázka studijních materiálů (bez autorizace)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí