RECETOX EDUCATION | Základy toxikologie pro přírodovědce

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUZáklady toxikologie pro přírodovědce

Základy toxikologie pro přírodovědce

Kód v is.muni: Bi5595 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (příf plus uk plus > 4)  | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.

Vyučující:

RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.
Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

 • mít komplexní přehled v hlavní oblastech souvisejících s toxikologií;
 • orientovat se v oblastech klinické toxikologie, epidemiologie, imunotoxikologie, reprodukční toxikologie;
 • objasnit principy a metody molekulární toxikologie;
 • diskutovat příčiny orgánové a organismální toxicity u člověka;
 • vysvětlit základní přístupy a principy ekotoxikologie;
 • kriticky posoudit zdroje expozice (průmyslová a profesní toxicita), atd.;
 • vysvětlit průběh biotransformace a toxikokinetiky xenobiotik;
 • charakterizovat hlavní fáze interakce xenobiotik s organismem, včetně vztahu dávka-účinek;
 • porozumět problematice mutageneze a karcinogeneze;
 • shrnout metody experimentální toxikologie, znát moderní metody v toxikologii a jejich vývoj;
 • orientovat se v toxikologické literatuře a aktivně využívat mezinárodní toxikologické databáze;
 • diskutovat a kriticky posoudit toxikologické problémy hlavních typů anorganických a organických látek (léčiva, prioritní polutanty, kovy atd.);
 • definovat toxikologické problémy agrochemikálií, zejména pesticidů;
 • znát zásady ochrany a první pomoci při otravách základními druhy chemikálií;

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí