RECETOX EDUCATION | Základy studia environmentálních procesů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUZáklady studia environmentálních procesů

Základy studia environmentálních procesů

Kód v is.muni: C8640 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 0/4/0
Kredity: 4 kr. (plus ukončení) | Ukončení: kz. Jiná možná ukončení: k, z.

Vyučující:

Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • přenést teoretické poznatky o chování chemických látek v prostředí a procesech na fázových rozhraních získané v přednáškách z Environmentální chemie to úrovně praktických dovedností.
  • aplikovat analytické dovedností získané v praktickém kursu Analytické chemie životního prostředí na pokročilé laboratorní experimenty.
  • prozkoumat potenciál laboratorních experimentů pro kvantifikaci rozdělovacích, fotodegradačních, biodegradačních a bioakumulačních procesů.
  • stanovit a porovnat základní fyzikálně chemické parametry (rozdělovací koeficienty, degradační rychlosti) jednotlivých polutantů.
  • interpretovat laboratorní výsledky z pohledu jejich osudu v prostředí:
  • předpovídat environmentální chování chemických látek na základě jejich rozdělovacích koeficientů a degradačních rychlostí naměřených v laboratorních podmínkách.

    Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


    Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí