RECETOX EDUCATION | Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAnalytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení

Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení

Kód v is.muni: C8620 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 0/0/3
Kredity: 3 kr. (plus ukončení) | Ukončení: kz

Vyučující:

Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • Aplikovat vědomosti získané během přednášek z Analytické chemie životního prostředí.
  • Převést teoretické znalosti do úrovně praktických dovedností
  • Demonstrovat hlavní techniky extrakce, frakcionace, separace a identifikace vhodné pro stanovení organických látek ve vzorcích životního prostředí (vzduch, voda, půda).
  • Prozkoumat možnosti různé analytické instrumentace.
  • Modifikovat metody tak, aby vyhovovaly různým environmentálním matricím i skupinám polutantů.
  • Rozvinout laboratorní dovednosti nezbytné pro rutinní práci v analytické laboratoři.
  • Pochopit principy správné laboratorní praxe. Vyhodnotit kvalitu analytické práce. Interpretovat získaná experimentální data.

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí