RECETOX EDUCATION | Analýza rizik

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAnalýza rizik

Analýza rizik

Kód v is.muni: C8580 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • mít přehled o důsledcích antropogenních činností na životní prostředí
  • znát hlavní druhy technologií, jež ovlivňují životní prostředí
  • rozumět hlavním technologickým principům využívaným pro zajištění čistoty ovzduší, úpravu a čištění vod, zneškodňování odpadů
  • rozumět principům nejlepších dostupných technik a nejlepší možné environmentální praxe a také zneškodňování specifických typů odpadů jako jsou persistentní látky nebo odpady tyto látky obsahující
  • schopni charakterizovat metody využitelné pro sanace kontaminovaných půd a sedimentů

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí