RECETOX EDUCATION | Chromatografické metody II

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUChromatografické metody II

Chromatografické metody II

Kód v is.muni: C6850 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • využít teorie analytické separace k charakterizaci a pochopení metod používajících chromatografických principů;
  • pochopit a objasnit principy instrumentace a technické řešení metod tenkovrstvé chromatografie, metod využívajících současně principů chromatografie a analytické elektromigrace, metod inversní chromatografie a kombinovaných separačních a souvisejících analytických technik;
  • posoudit možnosti kombinace chromatografických a jiných separačních a analytických technik pro zvýšení identifikační účinnosti a zlepšení limitů kvantifikace vyvýjených analytických postupů;
  • aplikovat teorii chromatografie k charakterizaci analytických fázových systémů, povrchu pevných materiálů a vázaných fází a vzájemných interakcí analytů se složkami fázových systémů;

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí