RECETOX EDUCATION | Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUTerénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie

Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie

Kód v is.muni: C6490 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 1 týden
Kredity: 5 kr. (plus ukončení) | Ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.

Vyučující:

Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
RNDr. Roman Prokeš
Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová)


Studenti se během několika dnů v krásné přírodě v okolí observatoře Košetice seznámí s řadou terénních metod, které se využívají v environmentálních studiích a monitoringu.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:

  • charakterizovat činnost observatoře ČHMÚ a popsat její měřící vybavení
  • provést hydrobiologický odběr a rozeznat základní typy organismů
  • provést odběr půdní bioty a rozeznat základní typy organismů
  • popsat půdní profil a interpretovat pedologickou sondu
  • provést fytocenologický snímek a identifikovat základní druhy rostlin
  • diskutovat o různých aspektech terénních metod

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí