RECETOX EDUCATION | Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAnalytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení

Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení

Kód v is.muni: C6120 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 0/0/3
Kredity: 3 kr. (plus ukončení) | Ukončení: kz

Vyučující:

Prof. RNDr. Josef Komárek, Dr.Sc.
Mgr. Jan Kuta


Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět anorganické analýze vzorků životního prostředí - propojit teoretické znalosti a získané praktické zkušenosti při analýze vod, půd a biologických materiálů - experimentovat a vyvíjet postupy - kombinovat různé praktické postupy - zhodnotit praktické možnosti rozkladů vzorků pro stanovení anorganických polutantů v životním prostředí.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí